Στεγαστικό Σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών (4η προκήρυξη)

Δελτίο Τύπου 23.2.2023
Στεγαστικό Σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών (4η προκήρυξη)

Στεγαστικό Σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών (4η προκήρυξη)

   Την ικανοποίηση του εκφράζει ο Δήμος Δερύνειας για την 4η προκήρυξη του Στεγαστικού Σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών.

   Το στεγαστικό σχέδιο έχει συμβάλει σημαντικά την οικιστική ανάπτυξη της Δερύνειας, η οποία έχει εξελιχθεί σε ελκυστική περιοχή για νέα ζευγάρια που αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια σε μια ακριτική περιοχή.

   Ο Δήμος Δερύνειας έχει αποστείλει τις εισηγήσεις του για βελτίωση των προνοιών του σχεδίου ιδιαίτερα για τις περιοχές που εφάπτονται της πράσινης γραμμής, κάποιες από τις οποίες δυστυχώς δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο. 

   Η περιοχή των Στροβιλιών η οποία εμπίπτει στα όρια του Δήμου δεν έχει ενταχθεί στις μειονεκτικές περιοχές. Στα Στροβίλια Δερύνειας, θα ισχύσει ειδικό σχέδιο για επιδιόρθωση υφιστάμενων κατοικιών, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα των εναπομείναντων κατοίκων αλλά και του Δήμου Δερύνειας.

   Η περιοχή των Στροβιλιών είναι μια περιοχή αρκετά υποβαθμισμένη, διοικείται από τις Βρετανικές Βάσεις και εφάπτεται της κατεχόμενης περιοχής.  Όπως έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές ο Δήμος Δερύνειας, η περιοχή αυτή στα επόμενα χρόνια θα εγκαταλειφθεί εντελώς εάν δεν δοθούν ουσιαστικά κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών.