Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών

Πληροφορούνται οι δημότες Δερύνειας ότι ολόκληρη η Δερύνεια έχει ενταχτεί στο πιο πάνω Σχέδιο. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy