Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Άρθρο του Δημάρχου Δερύνειας Άντρου Καραγίαννη
Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

       Αναμφίβολα η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό που έχει προκαλέσει αρκετά οικονομικά προβλήματα στην κοινωνία μας. Επομένως, αρκετός κόσμος έχει χάσει τη δουλειά του, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κύκλου εργασίας των διαφόρων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τουριστικό και εμπορικό τομέα. Ωστόσο υπάρχουν  τρόποι και λύσεις για ν’ αντιμετωπίσουμε  αυτό το πρόβλημα.

       Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι αυτές που πλήγηκαν αισθητά, αφού αρκετές από αυτές, πιθανόν να μην επαναλειτουργήσουν.  Με βάση στοιχεία που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρώπη υπάρχουν 25 εκατομμύρια ΜμΕ, οι οποίες απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια εργαζομένους.  Ουσιαστικά, οι ΜμΕ αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πέραν της προσφοράς στην οικονομία και την κοινωνία, παρέχουν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας στους πολίτες.

      Επιπλέον, οι ΜμΕ δραστηριοποιούνται σχεδόν παντού, στις αστικές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές στηρίζοντας την ευημερία των πολιτών και τις ευκαιρίες κατάρτισης, ακόμη και σε εργαζομένους χωρίς σχετική εμπειρία και χαμηλής ειδίκευσης.  Οι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν το 70% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.  Έρευνα που διεξήχθη με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος COSME για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜμΕ, ανέδειξε ότι το ποσοστό των οικογενειακών επιχειρήσεων στον μη χρηματοοικονομικό, επιχειρηματικό τομέα στην Δανία ανέρχεται στο 60%, στην Φιλλανδία στο 70%, στις Κάτω Χώρες στο 71%, ενώ στην Πολωνία φτάνει το 92%.

      Στην Κύπρο οι ΜμΕ, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην τουριστική βιομηχανία, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα.  Αρκετές από αυτές θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο ή να περιορίσουν το εργατικό προσωπικό, για να επιβιώσουν, αν τα καταφέρουν, αφού τα ενοίκια και τα λειτουργικά έξοδα τρέχουν.  Αρκετές ΜμΕ θα δυσκολευτούν να καλύψουν τις καθυστερημένες πληρωμές και τα χρέη στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και στους προμηθευτές, με αποτέλεσμα είτε να υπερχρεώνονται, είτε να αναστείλουν τις εργασίες τους.

      Όσες ΜμΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας θα αναγκαστούν, είτε να δανειστούν λεφτά, είτε να αποδεχθούν ασύμφορες προσφορές από στρατηγικούς επενδυτές για εξαγορά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο κίνδυνος εξαφάνισης των παραδοσιακών επενδύσεων και ΜμΕ από την αγορά και την οικονομία.

      Προτεραιότητα των  τοπικών αρχών αποτελεί το γεγονός ότι πρέπει να συμβάλουν στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των ΜμΕ, παρέχοντας διευκολύνσεις τόσο στην καταβολή των δημοτικών φόρων, όσο και στην παρέμβαση τους στο Κεντρικό Κράτος για διάσωσή τους, μέσα από τον καταρτισμό ενός σχεδίου ανάκαμψης των ΜμΕ, μέχρι να ξεπεραστεί η οικονομική  κρίση που προέκυψε από την πανδημία.

      Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΜμΕ και Κεντρικού Κράτους, αφού βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση να γνωρίζουν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ και η τοπική αγορά γενικότερα. Σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούμε στον τομέα της προώθησης της τοπικής οικονομίας, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και τα προβλήματα.

      Η απώλεια ΜμΕ και το οριστικό κλείσιμο μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, συνεπάγεται μεγάλο πλήγμα στην τοπική οικονομία, το οποίο έχει σοβαρό αντίκτυπο σε κεντρικό επίπεδο, λόγω της αύξησης της ανεργίας.  Οι ΜμΕ είναι αυτές που καθορίζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της κάθε τοπικής αρχής, αφού μέσω της διάθεσης των προϊόντων τους, συμβάλλουν στην προώθηση της τοπικής παραγωγής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

      Η ευημερία της τοπικής κοινωνίας φαίνεται μέσα από τη λειτουργία των ΜμΕ, οι οποίες αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων σε γυναίκες  και άνδρες τόσο σε νέους,  αλλά και σε ηλικιωμένους ανθρώπους.  Οι ΜμΕ όχι μόνο θα πρέπει να σωθούν, αλλά να αναπτυχθούν, να επεκταθούν και να καθιστούν ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και βιώσιμες, μπροστά στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που διέρχεται η ανθρωπότητα.

 

  Άντρος Γ. Καραγιάννης                                             

   Δήμαρχος Δερύνειας