Συμμετοχή Δήμου Δερύνειας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Europe for Citizens και Erasmus+

Συμμετοχή Δήμου Δερύνειας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Europe for Citizens και Erasmus+

Συμμετοχή Δήμου Δερύνειας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Europe for Citizens και Erasmus+

Καλούνται οι δημότες Δερύνειας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Europe for Citizens και Erasmus+ να δηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στη Γραμματεία του Δήμου.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για συμμετοχή των αντιπροσώπων σε διαλέξεις και συζητήσεις.  Η μόνη οικονομική υποχρέωση των συμμετεχόντων είναι η κάλυψη του κόστους του αεροπορικού εισιτηρίου τους.