Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 7 – 10 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο Τύπου
Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 7 – 10 Οκτωβρίου 2019

Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων 7 – 10 Οκτωβρίου 2019

Ο Δήμαρχος Δερύνειας Άντρος Γ. Καραγιάννης και το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντρέας Παναγιώτου, θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 7 – 10 Οκτωβρίου 2019.  Στις συνεδρίες και συζητήσεις θα συμμετάσχουν πέραν των 500 αντιπροσωπειών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια και διαλέξεις που αφορούν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις σε διάφορους τομείς, όπως το μέλλον της Ε.Ε. και ο ρόλος των Περιφερειών και Πόλεων, Έξυπνη Ευρώπη, η Ευρώπη πιο κοντά στους Πολίτες, Πράσινη Ευρώπη κ.ά.