Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGICS στην Ιταλία από 8 -12 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου 7.9.2022
Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGICS στην Ιταλία από 8 -12 Σεπτεμβρίου 2022

Συμμετοχή του Δήμου Δερύνειας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGICS στην Ιταλία από 8 -12 Σεπτεμβρίου 2022

   Ο Δήμος Δερύνειας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGICS που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Orte της κεντρικής Ιταλίας με θέμα τον Αθλητισμό και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές για προώθηση των παραδοσιακών αθλημάτων και συμμετοχή των νέων στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία με παραδοσιακά αθλήματα και μεσαιωνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βαλτικές Χώρες, Τσεχία, Πολωνία, Κύπρος κ.ά.

   Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δήμου Δερύνειας θα είναι ο Δήμαρχος Δερύνειας.