Συνάντηση Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δελτίο Τύπου Δήμου Δερύνειας 21.5.2018
Συνάντηση Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνάντηση Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση των Δημάρχων της Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων και του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικοί Δήμοι, τα οποία προκύπτουν από την τουρκική εισβολή και κατοχή, όπως η στέγαση νέων και άπορων ζευγαριών, η ασφάλεια και η υγεία των δημοτών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων κατά μήκος της Νεκρής Ζώνης, η επέκταση οικιστικών, γεωργικών, εμπορικών και άλλων ζωνών και η προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων. 

Οι Δήμαρχοι ζήτησαν από κοινού όπως το κράτος παραχωρήσει κονδύλια ή κίνητρα για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών τους.

Η Επιτροπή θα έχει επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για προώθηση των πιο πάνω θεμάτων.