Σύνδεση των οικοδομών της περιοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων με το Κεντρικό Αποχετευτικο Σύστημα

Προς όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας