Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας στον Δήμο Δερύνειας

Δελτίο Τύπου Δήμου Δερύνειας 18.11.2019
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας  στον Δήμο Δερύνειας

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας στον Δήμο Δερύνειας

 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας, αφουγκραζόμενο τα καθημερινά προβλήματα και τις ανησυχίες των δημοτών για προστασία της Δημόσιας Υγείας αποφάσισε τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας με βάση το Άρθρο 45 - του Περί Δήμων Νόμου (Ν.111/1985) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
 
Στόχος και ρόλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας είναι η συζήτηση και η προώθηση θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο που επιβαρύνουν τη Δημόσια Υγεία ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της συνεχούς αναβάθμισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
 
Ως προνοείται από το Άρθρο 45 (5) του εν λόγω Νόμου, Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας θα είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και μέλη της δύνανται να είναι όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν το επιθυμούν.
 
Ως Δήμος, θεωρούμε ότι σε μια συμμετοχική δημοκρατία επιβάλλεται η εμπλοκή των δημοτών μας στην διεύθυνση και διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων, γι’ αυτό και καλούμε τους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Δήμου στο τηλ. 23 811000 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.