Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός οδηγού σκυβαλοφόρου οχήματος

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός  οδηγού σκυβαλοφόρου οχήματος

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός οδηγού σκυβαλοφόρου οχήματος

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ-ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ-ΑΥΓΟΡΟΥ-ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΕΡΙΤΟΥ

 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Το Σύμπλεγμα Περισυλλογής Σκυβάλων δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη

 

Ενός  οδηγού σκυβαλοφόρου οχήματος

 

Για έντυπα αιτήσεων και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo τηλ.23 200943 ( Κον .Γιώργο Γεωργίου ).  

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά  (Πιστοποιητικό Υγείας, Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού  Μητρώου) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13 Ιουνίου 2022, στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, οδός Σωτήρας 71,Τ.Κ.5286,ή Τ.Θ.33130, 5311 Παραλίμνι  .