Το Χορευτικό Συγκρότημα «ΔΡΥΜΙΟ» Δήμου Δερύνειας δέχεται εγγραφές μελών

Το Χορευτικό Συγκρότημα «ΔΡΥΜΙΟ» Δήμου Δερύνειας δέχεται εγγραφές  μελών

Το Χορευτικό Συγκρότημα «ΔΡΥΜΙΟ» Δήμου Δερύνειας δέχεται εγγραφές μελών

Το Χορευτικό Συγκρότημα «ΔΡΥΜΙΟ» Δήμου Δερύνειας δέχεται εγγραφές νέων και υφιστάμενων μελών για τα παιδικά, εφηβικά και ενήλικα τμήματα χορού.

- Γίνονται δεκτά μέλη από Α' Τάξη Δημοτικού

- Ετήσια συνδρομή μελών: €40

  (ειδικές τιμές σε οικογένειες: 2ο μέλος €30 και 3ο μέλος δωρεάν)

- Μαθήματα κάθε Δευτέρα στο Κέντρο Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας

 

  5:00μ.μ. - 6:00μ.μ. Α', Β' και Γ' Τάξεις Δημοτικού

  6:00μ.μ. - 7:00μ.μ. Δ', Ε' και Στ' Τάξεις Δημοτικού

  7:00μ.μ. - 8:00μ.μ. Έφηβοι και ενήλικες (ομάδα Α)

  8:00μ.μ. - 9:00μ.μ. Έφηβοι και ενήλικες (ομάδα Β)

 
Χοροδιδάσκαλος: Ιωάννα Μάρκου

 
Έναρξη μαθημάτων: 18 Σεπτεμβρίου 2023

 
Τηλέφωνο εγγραφών: 96 497825