Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Αξιοποίηση βιοτεχνικών οικοπέδων Δήμου Δερύνειας

Η βιοτεχνική περιοχή Δερύνειας ολοκληρώθηκε πρόσφατα με σκοπό τη στέγαση μικρών βιοτεχνιών και άλλων επιχειρήσεων.  Ο συνολικός αριθμός των βιοτεχνικών οικοπέδων είναι 29 με εμβαδόν 500τ.μ. – 900τ.μ.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή κινήτρων για διάθεση των βιοτεχνικών οικοπέδων στους ενδιαφερόμενους όπως:

 

  • 2 χρόνια άμεση απαλλαγή από το μίσθωμα με την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, αφού καταβληθεί μίσθωμα 6 μηνών ως προκαταβολή.
  • Το ετήσιο μίσθωμα για τα επόμενα 5 χρόνια έχει καθοριστεί στα €4,50/ανά τ.μ.
  • Τα επόμενα 5 χρόνια το ετήσιο μίσθωμα θα ανέρχεται στα €4,77/ανά τ.μ.
  • Μετά το 12,5ο έτος το ετήσιο μίσθωμα θα αυξάνεται κατά 3% ανά έτος.
  • Η Σύμβαση θα υπογράφεται για περίοδο 33 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης.

Βρείτε το γενικό χωροταξικό σχέδιο ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Δερύνειας κατά τις εργάσιμες μέρες στο τηλ. 23811000 για περισσότερες πληροφορίες.

 

Δήμος Δερύνειας