Υπογραφή συμβολαίου ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου

Δελτίο Τύπου Δήμου Δερύνειας 12.1.2018
Υπογραφή συμβολαίου ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου

Υπογραφή συμβολαίου ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου

Υπογράφτηκε στις 11.1.2018 συμβόλαιο μεταξύ του Δήμου Δερύνειας και της Εταιρείας Cyfield Development Public Ltd για την εκτέλεση της
Α΄Φάσης ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου στη Δερύνεια μετά και την αποπεράτωση των εργασιών του αποχετευτικού έργου.
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν και ολοκληρωθούν εντός του 1 ου εξαμήνου του 2018.