Υποτροφίες Ναυτικης Ακαδημίας Κύπρου 2020-2021

Υποτροφίες Ναυτικης Ακαδημίας Κύπρου 2020-2021

Υποτροφίες Ναυτικης Ακαδημίας Κύπρου 2020-2021

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, στο πλαίσιο παροχής ευκαιριών για ακαδημαϊκή και επαγγελματική αποκατάσταση στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Κύπρου παραχωρεί αριθμό υποτροφιών για τελειόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2019-2020.

 Υποτροφίες Αριστείας

  • Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, παραχωρείτε υποτροφία στο 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών για τα προγράμματα Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18/20 και άνω.
  • Πτυχίο Ναυτική Επιστήμη*
  • Δίπλωμα Ναυτική Μηχανική**

* Το ακαδημαϊκό προσόν απονείμετε από το INTERCOLLEGE και το Πιστοποιητικό Ικανότητας από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.

** Πιστοποιητικό Ικανότητας απονείμετε από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Πρόγραμμα Υπό Αξιολόγηση. Τελική Έγκριση αναμένεται το καλοκαίρι του 2020.

 Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας Επιπλέον υποτροφίες μέχρι 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα σε συγκεκριμένους αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).

Οι εν λόγω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων παρακαλείστε όπως αποστείλετε τις αιτήσεις σας, το αργότερο μέχρι 15/9/2020. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την απευθείας γραμμή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου στο 22842496.