Ζητείται Διαχειριστής του Κυλικείου Ά Δημοτικού Σχολείου.

Ζητείται Διαχειριστής του Κυλικείου Ά Δημοτικού Σχολείου.

Ζητείται Διαχειριστής του Κυλικείου Ά Δημοτικού Σχολείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Εφορεία Δερύνειας ζητά προσφορές για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του
κυλικείου στο:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όρους από το σύστημα E-PROCUREMENT. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφοράς της Σχολικής Εφορείας Δερύνειας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3/10/2022 και ώρα 09.00πμ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις: Τηλ: 23812030

Δερύνεια 19/10/2022