Απόδημοι

Απόδημοι

Απόδημοι Δερυνειώτες βρίσκονται σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως στην Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Νότια Αφρική κ.ά.

Οι Απόδημοι Δερυνειώτες της Μεγάλης Βρετανίας είναι οργανωμένοι σε Σύνδεσμο με πλούσια δραστηριότητα και στενές επαφές με το Δήμο Δερύνειας.

Έχουν βοηθήσει τόσο ατομικά όσο και ως Σύνδεσμος στην εκτέλεση έργων στο Δήμο.

Ο Πρόεδρος της ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (Ε.ΚΥ.ΣΥ.) Δερύνειας κος Ανδρέας Κουλλαπής απονέμει τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Δερυνειωτών Μεγάλης Βρετανίας κα Χρυσταλλένη Γεωργίου κατά την διάρκεια συνεστίασης που παρέθεσε ο Σύνδεσμος Αποδήμων στους ηλικιωμένους του Δήμου τον Αύγουστο του 1999.

Ο πρόεδρος της «Αναγέννησης» Δερύνειας κος Γεώργιος Μελέκκης απονέμει τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων κο Χριστάκη Γιαννή Μαύρου με την ευκαιρία των 75χρόνων του Συλλόγου το 1995 για την προσφορά του Συνδέσμου στο Σύλλογο και τη Δερύνεια γενικότερα.