Αποχετευτικό

Αποχετευτικό

Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του Δικτύου του Αποχετευτικού Συστήματος για τη συλλογή λυμάτων από το Δήμο μας, μαζί με τις υπόλοιπες 9 κοινότητες της περιοχής ως η απόφαση της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής.

Η υλοποίηση του Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών», εντάσσεται στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα, που απαιτεί την κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων μέχρι το έτος 2012, σε κοινότητες µε ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000.

Ο κοινός βιολογικός σταθμός θα κατασκευαστεί στην Άχνα που θεωρείται η πλέον καλύτερη διευθέτηση από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης και η λιγότερο χρονοβόρα διαδικασία.

Το συνολικό κόστος του Έργου για το Δήμο μας είναι €7.439.203εκ. Παρόλο που οι Δήμοι δεν επιχορηγούνται εντούτοις για το Δήμο μας εγκρίθηκε κατ' εξαίρεση κρατική χορηγία ύψους €6.835.000εκ. και €604.798χιλ. για το Συνοικισμό.

Οι κατασκευαστικές εργασίες για το δίκτυο συλλογής λυμάτων της Δερύνειας έχουν αρχίσει τον Ιούνη του 2011.