Βιοτεχνική Περιοχή

Βιοτεχνική Περιοχή

Αποφασίστηκε η δημιουργία Βιοτεχνικής Περιοχής για τη στέγαση των βιοτεχνών Δερύνειας που περιλαμβάνει 50 βιοτεχνικά οικόπεδα εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται σε κρατική γη που εκμισθώθηκε στο Δήμο και τα υπόλοιπα 38 θα διαχωριστούν σε ιδιωτική γη που θα απαλλοτριωθεί.

Ετοιμάστηκε τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ανατέθηκε σε Αρχιτεκτονικό Γραφείο, μετά από Διαγωνισμό, η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για το οδικό δίκτυο. Για το οδικό δίκτυο και τις υπηρεσίες τα 2/3 της δαπάνης θα καλυφθούν από το κράτος και το 1/3 από το Δήμο.

Ενόψει της οικονομικής κρίσης το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη όσον αφορά τον αριθμό των βιοτεχνικών οικοπέδων που θα δημιουργηθούν.