Οδός Δημοκρατίας

Οδός Δημοκρατίας

Συμπληρώθηκε το Δεκέμβρη του 2009 η ασφαλτόστρωση του τμήματος της οδού Δημοκρατίας που βρίσκεται μέσα στη Γεωργική Ζώνη και εκτείνεται μέσα στη Νεκρή Ζώνη που ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

Το ΄Εργο είναι υψίστης σημασίας για τον αγροτικό κόσμο του Δήμου αφού διευκολύνει τη μετάβαση στις καλλιέργειες και τη μεταφορά των προϊόντων ιδιαίτερα της φράουλας.

Ο Δήμος εκφράζει την εκτίμηση του προς τη Διοίκηση της UNFICYP για τη συνεργασία και την παραχώρηση άδειας για ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου μέσα στη Νεκρή Ζώνη.

Η συνεισφορά του Κράτους στην εκτέλεση του ΄Εργου κάλυψε τα 2/3 της δαπάνης και ο Δήμος επιβαρύνθηκε με το υπόλοιπο 1/3.