Δημοτικό Κολυμβητήριο

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Εγκρίθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού η ανέγερση περιφερειακού Κολυμβητηρίου Ολυμπιακών προδιαγραφών στην περιοχή του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η εκμίσθωση της κρατικής γης που επιλέγηκε και βρίσκεται κατά μήκος της γραμμής αντιπαράθεσης. Αποταθήκαμε στον Κ.Ο.Α. για μεταμίσθωση της γης στο Δήμο μας.

Το κόστος της ανέγερσης θα το επωμιστεί ολόκληρο ο Κ.Ο.Α. και η διαχείριση θα γίνεται από το Δήμο μας.