Λαϊκή Αγορά στη Δερύνεια

Λαϊκή Αγορά στη Δερύνεια

Μπορείτε να δείτε την Πρόταση Μελέτης που έγινε για την ανέγερση της Λαϊκής Αγοράς στη Δερύνεια όπου στο παρόν στάδιο βρίσκεται στην εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας.

 

ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΡΥΝEΙΑ