1997-2001

Δημοτικό Συμβούλιο 1997-2001

1997-2001

Το δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1996 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.1997 – 31.12.2001 και η σύνθεση του ήταν:

Φλώρα Ιωάννου — Δήμαρχος

Αντρέας Ζαχαρία — Αντιδήμαρχος

Βίκτωρας Καραγιάννης — Μέλος

Δημήτρης Σωτηρίου — Μέλος

Δημήτρης Φώκκης — Μέλος

Ευάγγελος Χατζηαναστάση — Μέλος

Κορνηλία Μαυρουδή — Μέλος

Μιχάλης Χατζηγεωργίου — Μέλος

Νίκος Τζιωρτζή — Μέλος