2002-2006

Δημοτικό Συμβούλιο 2002-2006

2002-2006

Το τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2002 – 31.12.2006 και η σύνθεσή του ήταν:

Ανδρέας Σ. Σιαπάνης — Δήμαρχος

Δημήτρης Φώκκης — Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος — Μέλος

Ανδρέας Παπαϊωάννου — Μέλος

Αννίτα Λίλη – Γεωργίου — Μέλος

Κορνηλία Μαυρουδή — Μέλος

Κώστας Λόντος — Μέλος

Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου — Μέλος

Μιχάλης Χατζηγεωργίου — Μέλος