2007-2011

Δημοτικό Συμβούλιο 2007-2011

2007-2011

Το τέταρτο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2006 και η θητεία του κάλυπτε την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2011 και η σύνθεση του ήταν:

Ανδρέας Σιαπάνης — Δήμαρχος

Ανδρέας Ζαχαρία — Αντιδήμαρχος

Ανδρέας Αδάμαντος — Μέλος

Γιωργούλα Κωστάρη – Ανδρέου — Μέλος

Λένια Τακούσιη – Χριστοφόρου — Μέλος

Μιχάλης Βέης — Μέλος

Νίκη Στέκα – Αρτέμη — Μέλος

Νίκος Μιχαήλ — Μέλος

Πέτρος Ρούσος — Μέλος