8 Ιανουαρίου 2015

Πρακτικά Συνεδρίας Επιτροπής Αναπτυξιακών Έργων, 8 Ιανουαρίου 2015

8 Ιανουαρίου 2015

Πρακτικά Συνεδρίας Επιτροπής Αναπτυξιακών Έργων Δήμου Δερύνειας Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 με κωδικό αριθμό ΕΑΕ 1/2015

Παρόντες

Άντρος Γ. Καραγιάννης - Δήμαρχος

Νίκος Λίλης - Αντιδήμαρχος

Νίκος Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτα Παρασκεύα - Δημοτική Σύμβουλος

Λούκας Πολυκάρπου - Δημοτικός Σύμβουλος

Χρίστος Ττόφιας - Δημοτικός Σύμβουλος (προσήλθε στις 14:15)

                          

Παρακαθήμενοι

Γαβριέλα Πολυκάρπου - Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας/Δημοτική Μηχανικός

Κυριάκος Παναγιώτου - Γραμματειακός Λειτουργός /Πρακτικογράφος
                                                                                                                                                                           

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τα μέλη στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναπτυξιακών Έργων και ανέφερε ότι σκοπός της συνεδρίας, την οποία έχει καλέσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακών Έργων κος Νίκος Μιχαήλ, είναι να ενημερωθούν τα μέλη σε πιο  στάδιο βρίσκονται τα έργα γενικά στο Δήμο, καθώς και τι μέτρα ή ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να προωθηθούν.

Συνεχίζοντας ο  Δήμαρχος ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα έργα είναι η Λέσχη Συνταξιούχων και η Αίθουσα Πολιτισμού. Στα μικρότερα έργα κατατάσσονται η συντήρηση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου, η επίστρωση με   Premix των οδών Στροβιλιών – Άνδρου, το Πάρκο «Μάριου Τόκα»,  το Πάρκο στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης, το Πάρκο του Υπαίθριου Λαογραφικού Μουσείου και το σκέπαστρο στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έδωσε  το λόγο στην Αν. Δημοτική Γραμματέα κα Γαβριέλα Πολυκάρπου, η οποία ανέφερε ότι για τη συντήρηση του Δημοτικού Αμφιθεάτρου έχουν ζητηθεί προσφορές από το Δήμο Δερύνειας  που  λήγουν στις 16/1/2015. Έχουν ενημερωθεί ανέφερε όλοι οι Δερυνειώτες Εργολάβοι  κατηγορίας Δ. Για την επίστρωση με premix των οδών Άνδρου και Στροβιλιών θα προκηρυχθούν προσφορές από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας. Όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους θα πρέπει εντός των ημερών να συντηρηθούν.

Ανέφερε ακόμη ότι για την αναβάθμιση του Πάρκου του Συνοικισμού, καθώς και για τα στέγαστρα του Χώρου Στάθμευσης του Δημαρχείου, την ετοιμασία των εγγράφων και την προκήρυξη των προσφορών έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας.

Όσον αφορά το μικρό Πάρκο Υπαίθριου Μουσείου Λαϊκής Τέχνης  Παραδοσιακών Επαγγελμάτων, το έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, αλλά μέχρι στιγμής δεν προχώρησε  και έτσι το ανέλαβε η Υπηρεσία του Δήμου. Η προεργασία έχει σχεδόν συμπληρωθεί και εντός της επόμενης εβδομάδας θα σταλούν στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας σχετικά έγγραφα για προκήρυξη προσφορών. Αναμένονται κάποια σχέδια από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης.

Επίσης το θέμα εξεύρεσης Μελητητή για τη διαμόρφωση της Λαϊκής Αγοράς έχει ανατεθεί στην  Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας χωρίς καμιά πρόοδο. 

Όσον αφορά τη Βιοτεχνική Περιοχή, η Αν. Δημοτική  Γραμματέας  ανάφερε ότι τα έργα προωθούνται. Έχει δοθεί παράταση στην Εργοληπτική Εταιρεία λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε με την ΑΗΚ μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Εκκρεμεί ο καθορισμός του ενοικίου. Ενημερωτικά μέχρι σήμερα έχουν ενδιαφερθεί 25 άτομα (Βιοτέχνες).

Ανέφερε ακόμη ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η αντικατάσταση του αγωγού υδατοπρομήθειας στην οδό Μακαρίου Γ΄ και στη Λεωφόρο Αμμοχώστου. Έργο το οποίο θα συνεχιστεί μετά την καταγραφή του νερού δηλαδή μέσα Ιανουαρίου 2015. 

Για το Κέντρο Ενηλίκων, την ετοιμασία των εγγράφων για προκήρυξη προσφορών ανέλαβε το γραφείο του κου Χρίστου Πίττα.

Για την Αίθουσα Πολιτισμού, η Αν. Δημοτική Γραμματέας  ανάφερε ότι οι προσφορές, σύμφωνα με το Γραφείο του κου Φεραίου, θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Μιχαήλ παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στο Πολεοδομικό Έργο της οδού Σταδίου. Συγκεκριμένα εισηγήθηκε όπως γίνει συνάντηση με το Δήμαρχο Σωτήρας και από κοινού να γίνουν προσπάθειες προώθησης του Έργου, καθότι έχουν γίνει όλες οι μελέτες και τα απαιτούμενα σχέδια.

Η Επιτροπή Αναπτυξιακών Έργων αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στο Δήμαρχο Σωτήρας για συζήτηση του θέματος. Εάν ο Δήμος Σωτήρας δεν ενδιαφέρεται τότε ο Δήμος Δερύνειας να προχωρήσει μόνος του για το μέρος που εμπίπτει στα Δημοτικά του Όρια.

Συνεχίζοντας η Αν. Δημοτική Γραμματέας  ανέφερε ότι έξι έργα βρίσκονται σε στασιμότητα και εξήγησε για το καθένα τους λόγους που το καθιστούν στάσιμο:

1) Δημοτικό Μέγαρο

2) Κυκλικός Κόμβος

3) Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου

4) Κολυμβητήριο

5) Χώροι Στάθμευσης (οδός Ικάρου- Παναγιώτη Πασχάλη)

6) Οδός Ρήγα Φεραίου (Συγκαταθέσεις)

Από τα Πολεοδομικά Έργα σε στασιμότητα βρίσκονται τα ακόλουθα:

1) Nότιος Περιφερειακός

2) Οδός Σταδίου

3) Οδός Μακαρίου Γ΄

Όσον αφορά τα Πολεοδομικά Έργα αποφασίστηκε όπως ζητηθεί συνάντηση με τη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για συζήτηση του θέματος.

Σχετικά με τις  συγκαταθέσεις στην οδό Ρήγα Φεραίου η Αν. Δημοτική Γραμματέας ανέφερε ότι αφορά 37 τεμάχια με 52 ιδιοκτήτες εκ των οποίων μόνο 7 έδωσαν την συγκατάθεση τους.

Η Επιτροπή Αναπτυξιακών Έργων ζήτησε τον κατάλογο των ιδιοκτητών που δεν έδωσαν συγκατάθεση για διαπλάτυνση του δρόμου, για να τους πλησιάσουν να υπογράψουν.

Όσον αφορά την παραχώρηση ποσοστού πρασίνου κατά την ανάπτυξη τεμαχίων που δεν είναι οικόπεδα, η Αν. Δημοτική Γραμματέας  ανέφερε ότι με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου το 2012 είμαστε ο μοναδικός Δήμος, που εφαρμόζει τη νέα οδηγία για παραχώρηση χώρου πρασίνου σε υπό ανάπτυξη τεμάχια πέραν των 801m2 8, 10 ή 15 % ανάλογα με το εμβαδό τους.

Η Επιτροπή Αναπτυξιακών Έργων αποφάσισε να ζητηθεί από την Πολεοδομία να εφαρμόζει την ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και στους άλλους Δήμους.

Όσον αφορά τον Κυκλικό Κόμβο ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ανέλαβε πρωτοβουλία ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας να φέρει εισήγηση από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κο Μιχάλη Κουσκουλή και τους Συνεργάτες του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Χρίστος Ττόφιας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον κο Μιχάλη Κουσκουλή  και σύντομα θα έχει την εισήγηση της ομάδας του.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Παναγιώτα Παρασκευά ανέφερε ότι πολλοί δρόμοι χρειάζονται βελτίωση. Θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν.

Η  Αν. Δημοτική Γραμματέας συμπλήρωσε ότι μετά την τελική παραλαβή του αποχετευτικού στις 7/3/2015 θα γίνει ιεράρχηση των δρόμων που χρειάζονται επάλειψη με premix ή ανακατασκευή  από την Υπηρεσία του  Δήμου και θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει πως θα προχωρήσουμε.


Άντρος Γ. Καραγιάννης
Δήμαρχος