Πρακτικά Επιτροπής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας