130η Σύνοδος της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

4 – 5 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες
130η Σύνοδος της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  των Περιφερειών

130η Σύνοδος της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Ο Δήμαρχος Δερύνειας συμμετείχε στη σύνοδο της Ολομέλειας της ΕΕτΠ στις Βρυξέλλες.  Στη συνεδρία παρακάθησαν τα πέντε μόνιμα μέλη της Επιτροπής Ελένη Λουκαΐδου, Λούης Κουμενίδης, Νίκος Αναστασίου, Σταύρος Σταυρινίδης και Άντρος Καραγιάννης, όπως και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας.

Η ΕΕτΠ είναι ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με εκπροσώπηση από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των χωρών μελών της Ε.Ε.  Απαρτίζεται από 353 μέλη που κατέχουν τοπικά η περιφερειακά αιρετά αξιώματα.  Το σώμα πραγματοποιεί 6 συνόδους ολομέλειας τον χρόνο και συνέρχεται σε μικρότερα σχήματα θεματικών επιτροπών που καλύπτουν τους πιο κάτω τομείς: Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις (CIVEX), Φυσικοί Πόροι (NAT), Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ενέργεια (ENVE), Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), Οικονομική Πολιτική (ECON), και Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση, Έρευνα και Πολιτισμός (SEDEC).

Η ΕΕτΠ ενεργεί ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ε.Ε. στη διαδικασία χάραξης Ευρωπαϊκών πολιτικών και του νομοθετικού έργου της Ε.Ε.