Λαογραφικό Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο

Ωράριο Μουσείου:

Θερινό:
Δευτέρα – Σάββατο εκτός αργιών
9:00 - 13:00 & 15:00 - 18:00

Χειμερινό:
Δευτέρα - Σάββατο εκτός αργιών
9:00 - 13:00 & 15:00 - 17:00

Είσοδος: 
€2 / Άτομο
Ομάδες €1 / Άτομο