Αγίου Αντωνίου

Αγίου Αντωνίου

Αγίου Αντωνίου

Βρίσκεται στην οδό Αγίας Μαρίνας.

Αποτελείται από νεότερο κτίσμα το οποίο αποτελούσε μέρος γυναικείου Μοναστηριού και κτίστηκε από τις μοναχές.