Αγίου Γεωργίου

Αγίου Γεωργίου

Αγίου Γεωργίου

Στην Κεντρική Πλατεία της Δερύνειας βρίσκεται κτισμένο ένα επίσης πολύ παλιό παρεκκλήσι. Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και κτίστηκε τέλος του 15ου ή αρχές του 16ου αιώνα. Είναι ένα εκκλησάκι Βυζαντινού Ρυθμού με τρούλο.

Το Άγιο Βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με ωραιότατο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο εικονοστάσι που κατασκευάστηκε κατά τον 16ο αιώνα. Υπάρχει επίσης κάτω από αψίδα στο βόρειο τοίχο δίπλα στο εικονοστάσι μεγάλη τοιχογραφία που παρουσιάζει τον Άγιο Γεώργιο έφιππο, πλαισιωμένο με μικρές εικόνες από το μαρτύριό Του.

Το δυτικό τμήμα του ναού αποτελεί προσθήκη, που είναι άγνωστο πότε έγινε.