Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης

Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης

Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης

Βρίσκεται στην οδό Ακροπόλεως και έχει οροφή τεμνομένων τόξων.

Μέσα στην αυλή του υπάρχει πηγάδι από το οποίο ξεκινά υπόγεια σήραγγα (Λαγούμι) μήκους 300μ. που μεταφέρει το νερό στην επιφάνεια στην περιοχή «Περβολούδι».

Είναι μέρος έργου της εποχής της Φραγκοκρατίας – Ενετοκρατίας που μετέφερε το νερό με ανοικτό πέτρινο αυλάκι στους Μεσαιωνικούς Οικισμούς «Κουμανταντάς» (Pome d' Adam) και Λαϊνάς που βρίσκονται σήμερα στην κατεχόμενη περιοχή του Δήμου.