Σ.Τ.Ε. Αμμοχώστου Λτδ

Το μεγαλύτερο Συνεργείο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (M.O.T) στην επαρχεία Αμμοχώστου.

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2001 και τηρεί ISO 17020:2004 “General Criteria for the Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection” με όλες τις προδιαγραφές, άδειες, ασφάλειες και πιστοποιητικά.

Το συνεργείο αποτελείται από δύο Γραμμές Τεχνικού Ελέγχου, μηχανήματα CARTEC Γερμανίας και δύο έμπειρους επαγγελματίες Επιθεωρητές Οχημάτων.

Παρέχουμε δωρεάν  μεταφορά οχημάτων για επιθεώρηση.


MapGallery