Α' Δημοτικό Σχολείο

Α' Δημοτικό Σχολείο

Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο στο Δήμο λειτούργησε το 1882, στεγαζόταν σε δύο αίθουσες, που διατηρούνται ακόμα, στην αυλή της Εκκλησίας Παναγίας και λειτουργούσε σαν αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο.

Το 1923 κτίστηκαν οι δύο πρώτες αίθουσες του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Δερύνειας που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της αυλής του Σχολείου.

Το 1945 κτίστηκε ακόμα μια αίθουσα ενώ το 1952 κτίστηκαν 3 νέες αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διευθυντή, αποθήκη και χώροι υγιεινής, ενώ το 1960 κτίστηκαν 2 νέες αίθουσες.

Στη συνέχεια και μέχρι πρόσφατα προστέθηκαν και νέες αίθουσες και βοηθητικοί χώροι και η κατάσταση βελτιώθηκε κατά πολύ όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του Σχολείου.

Το Σχολείο σήμερα είναι αρκετά επαρκές σε εξοπλισμό και διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, ειδικές αίθουσες, γραφεία, αίθουσα τεχνολογίας, αίθουσα τέχνης, αίθουσα οικοκυρικών, γήπεδα και κυλικείο. Έχει επίσης ωραίο κήπο και αρκετό πράσινο.

Κατά τη φετινή χρονιά φοιτούν 136 παιδιά και είναι κατανεμημένα σε 8 τμήματα.

Το όραμα της διεύθυνσης του σχολείου μας είναι η μετατροπή του σχολείου σ΄ έναν τόπο χαράς και δημιουργίας για το κάθε παιδί ξεχωριστά, έτσι ώστε το κάθε παιδί να ενισχύσει την αυτοεικόνα του, να αναπτύξει την προσωπικότητά του στον ανώτερο δυνατό βαθμό, μέσα σ΄ ένα ευχάριστο, δημοκρατικό, ασφαλές, ήρεμο, γεμάτο αγάπη περιβάλλον, όπου να κυριαρχεί η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, όπως το προσδιορίζει το ευρωπαϊκό πνεύμα και η κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι στόχοι του Σχολείου μας είναι:

• Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.

• Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και ενίσχυση της αυτοεικόνας όλων των παιδιών.

• Αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Το Σχολείο μας σήμερα συμμετέχει στα πιο κάτω προγράμματα:

• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας

• Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ