Λεωφόρος Ελευθερίας

Λεωφόρος Ελευθερίας

Άρχισε η ανακατασκευή της οδού Ελευθερίας. Το ΄Εργο είναι ενιαίο με την οδό 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι και εκτελείται κατά φάσεις. Το όριο του Έργου στην περιοχή Δερύνειας αρχίζει από τον κυκλοφοριακό κόμβο παρά το κανάλι της Λίμνης Παραλιμνίου και φθάνει μέχρι το κέντρο του Δήμου στα φώτα τροχαίας.

Το κόστος του ΄Εργου είναι περίπου €4.000.000 και επιχορηγείται από το κράτος με ποσοστό 80% για όλες τις Κοινότητες.

Το έργο περιλαμβάνει:

- υπογειοποίηση υπηρεσιών της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ.

- εγκατάσταση μοντέρνου οδικού φωτισμού

- κατασκευή πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών

- κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων

- αντικατάσταση υδρευτικού συστήματος

- τοποθέτηση αγωγών λυμάτων αποχετευτικού συστήματος

- δημιουργία ποδηλατόδρομου

- τοποθέτηση αγωγών επιστροφής νερού δευτεροβάθμιας επεξεργασίας

- λωρίδες πρασίνου