Εκδόσεις του Δήμου

Εκδόσεις του Δήμου

Εκδόσεις του Δήμου

Δήμος Δερύνειας 1994 – 2001

Η έκδοση του Λευκώματος αυτού είναι ένας απολογισμός της δράσης και της προσφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 1994 – 2001. Το 1994 η Δερύνεια αναβαθμίστηκε από Συμβούλιο Βελτιώσεως σε Δήμο.

Το Λεύκωμα περιλαμβάνει τα αναπτυξιακά έργα που έχουν εκτελεστεί ή είναι υπό εκτέλεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, την πολιτιστική πρόοδο, την ανάπτυξη του περιβάλλοντος και γενικά της όψης του Δήμου για το κοινό συμφέρον.

Το Λεύκωμα διατίθεται δωρεάν.

Μνήμη και Τιμή, Η συμμετοχή της Δερύνειας στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Το Λεύκωμα αυτό μαρτυρεί και διατηρεί τη συμμετοχή της Δερύνειας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία των Δερυνειωτών παλαιών πολεμιστών οι οποίοι είναι άξιοι κάθε επαίνου και τιμής που αγνοώντας τον κίνδυνο για τη ζωή τους κατατάγηκαν εθελοντικά στο συμμαχικό αγώνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση του Λευκώματος σαν ελάχιστο φόρο τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς αυτών που έφυγαν αλλά και των ζώντων.

Το Λεύκωμα πωλείται € 8,50

Τα τοπωνύμια της Δερύνειας και άλλα ιστορικά στοιχεία

Η έκδοση περιλαμβάνει όλα τα Τοπωνύμια της Δερύνειας και πληροφορίες από που προήλθε η ονομασία του καθενός, τους δρόμους, τα ποτάμια, τις μάνδρες, τα καμίνια, τα σπήλαια, τις φρακτές, τα αλώνια, τους κήπους και ό,τι άλλο ήταν σχετικό με την οικονομία της εποχής του 1908 – 1913 που αφορούσε τη Δερύνεια και τ ους διάφορους τομείς της ζωής της. Με τη συνεργασία του Τμήματος Κτηματολογίου εκτυπώθηκε και Τοπωνυμικός Χάρτης ο οποίος είναι ένθετος στο έντυπο. Σκοπός της έκδοσης είναι η διατήρηση της ιστορίας της Δερύνειας και να θυμίζει στις νέες γενιές την ιστορία του τόπου μας.

Την έκδοση χρηματοδότησαν ο Δήμος Δερύνειας, η Σ.Π.Ε. Δερύνειας και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Λεύκωμα διατίθεται δωρεάν.